featured

Sağlık-Sen’den Döner Sermaye Ödemelerinde “Kesinti” Yapılmasına İtiraz

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural’ın imzasıyla yapılan başvuruda, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’e atıfta bulunuldu.

Yapılan başvuruda, Yönetmelik’in gereği olarak, bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan çalışanların durumlarını belgelemeleri ve başhekimin onaylaması durumunda, hastalık izninde geçen sürelerin çalışılmış olarak kabul edilmesi ve döner sermaye kesintisi yapılmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Yönetmeliğe rağmen birçok kurumda aksi uygulamaların yapıldığı söylenen yazıda, “Bu durum, yönetmelik hükümlerine de aykırı olmasına rağmen, uygulama birliği bulunmamaktadır. Sendikamıza yapılan şikayetlerde, COVID-19 sebebiyle hastalık izninde geçen sürelerin, çalışma süresinden düşürüldüğü ve buna istinaden, döner sermaye ücretlerinde de kesinti yapıldığı şeklindedir” denildi.

“Sağlık Çalışanları Rapor Süresinin Düşürülmesinden Mağdur Olmaktadır”

Yazının devamında şu ifadelere dikkat çekildi:

“Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 105. maddesine istinaden hazırlanan, ‘Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 6. fıkrasında, memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamının kırk günü geçemeyeceği belirtilmiştir. COVID-19 virüsüne yakalanan sağlık çalışanlarının, tek hekim tarafından verilen raporları, Yönetmelikte belirtilen kırk günlük süreden düşürülmektedir. COVID-19 salgınının etkilerine bakıldığında, virüsün diğer hastalık durumlarından farklı olduğu ortadadır.

Sağlık çalışanları, görevleri gereği her zaman COVID-19 tehlikesiyle karşı karşıyadır. İyileşen bir sağlık çalışanı, aynı yıl içerisinde tekrar salgına yakalanabilmektedir. Bu sebepten, tek bir yılda verilecek kırk günlük rapor süresi içerisinde, diğer hastalıklardan da mustarip olan sağlık çalışanları, rapor süresinin düşürülmesinden mağdur olmaktadır.”

Yapılan başvuruda son olarak, Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatını, koronavirüs sebebiyle raporlu geçen sürelerin kırk günlük rapor süresinden düşürülmemesi ve döner sermaye ödemelerinden kesinti yapılmaması konularında bilgilendirmesi talep edildi.

Sağlık-Sen’den Döner Sermaye Ödemelerinde “Kesinti” Yapılmasına İtiraz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0 Yorum

  1. 8 ay önce

    bu sendika doğruyu söyleyenleri sevmiyor. işe gelmiyorsa tabi ki performans kesilecektir. ki sabit ödemeden damga vergisi hariç kesinti yapılmaz demekte olan kanuna muhalefeten yıllarca kesinti personelden yapılmamış olsa da kümülatife yansıtılması sebebi ile herkes üç beş ay önceden bir üst vergi dilimine girmiş dolaylı olarak yersiz vergi kesintisi yapılmış idi bunu dava edelim denilmesinde sen dava et denilmiş sendikanın destek vermediği( görülen bir iki kişyi ilgilendiren davalarda hevesli sendika geneli ilgilendiren davalarda tepki çekeceğinden korktuğundan isteksiz davarnmakta) bu durumda sonuç tahmin edileceği üzere çıkmıştır . şimdi konuya dönersek üç beş kişi rapor alıyor performans ödenmiyorsa bu sendikanın işi değildir. sendikanın işi sabite eklenen vergi olayını sonlandıracak eylemdir.(yöntem vergi kesiliyorsa emeklilik primine yansıtılsın talebi)

    Cevapla
  2. 8 ay önce

    Bayram idari izin sorunu için girişim yaptınız mı

    Cevapla