Sendika

HEP-SEN Mücadelesini Yargıya Taşıdı

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası(Hep-Sen), Diş Hekimi üyesi hakkında, 25 Mayıs 2022 tarihinde mesleğinin icrası ile ilgili İstanbul Valiliği tarafından verilen ‘Soruşturma İzni’ ne karşın açtığı dava neticesinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

“Mesleki Sorumluluk Kurulu’na yargı kararı ile gönderilen ilk dosya”

Soruşturmanın Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu’na gönderilmesine oybirliğiyle karar verildiği belirtildi. Böylelikle, kısa süre önce kurulan Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan ‘Mesleki Sorumluluk Kurulu’na yargı kararı ile gönderilen ilk dosya olarak kayıtlara geçti.

“27.05.2022 günlü, 31848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7406 sayılı Kanun’un 14. maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen Ek madde 18’de “Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan soruşturma usulüne tabi olanlar hariç olmak üzere, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilir. Mesleki Sorumluluk Kurulu, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensupları bakımından il sağlık müdürlüklerinde görevli başkan veya yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin 4483 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki süreler, iki kat olarak uygulanır. Mesleki Sorumluluk Kurulunun kararlarına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir.”

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

HEP-SEN® (@hepsen_2020)’in paylaştığı bir gönderi

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu