Sağlık Bakanlığı ‘SABİM’e Katılan Sendikalara Dava Açtı

Sağlık Bakanlığı, isim hakkı nedeniyle bazı sağlık sendikaları ve konfederasyonları tarafından kurulan ‘SABİM’ platformuna dava açtı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’nin kısa adı olarak kullanılan ‘SABİM’ ismi geçtiğimiz haftalarda Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu’nun kısaltılması olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, 5.Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi’nde isim hakkının ihlali nedeniyle platforma üye olan sendika ve konfederasyonlara dava açtı.

Buna göre; Genel Sağlık-İş, Sağlık Çalışanları Sendikası, Hep-Sen, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Anadolu Sağlık-Sen, Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF), Bağımsız Sağlık-Sen, Birlik Sağlık Sen, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Hekim Birliği, Hekim-Sen,  Hürriyetçi Sağlık Sen, Sahim-Sen, Sağlıkçı Birliği Sendikası, Sağlık Hak-Sen, Sağlık Liyakat-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tabip-Sen, Tüm Sağlık-Sen, ve Yeni Sendika Sağlık Bakanlığı tarafından dava edildi.

Exit mobile version