Demokratik Sağlık-Sen Nedir, Ne İş Yapar?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre sendikalar iş kolu esas alınarak kurulur ve fiilen çalışan gerçek ve tüzel kişiler sendika kurma hakkına sahiptir. En az 7 kişinin bir araya gelmesiyle sendika kurulabilir. Peki sendikalar ne işe yarar, neden sendikalara ihtiyaç duyulur?

Sendikalar Ne İşe Yarar?

Sendikaların bütün dünyada ortak bir amacı vardır: Çalışanların ekonomik haklarını ve çıkarlarını korumak… Sendikalar bu amaç doğrultusunda siyasi partilerden ve iktidardan bağımsız olarak faaliyet gösterir.

Bu doğrultuda sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda kurulan sendikaların çalışma hayatına şöyle katkıları sunar:

Demokratik Sağlık-Sen Nedir?

2011 yılında kurulan Demokratik Sağlık-Sen, 10 yılı aşan süredir sağlık ve sosyal hizmet iş kollarında faaliyet gösteren bir sendikadır. Genel merkezi Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Demokratik Sağlık-Sen faaliyetlerini, hekim komisyonu, kadın komisyonu ve engelli komisyonu olmak üzere 3 komisyon altında yürütür.

“Siyaset için değil, sendikacılık için varız!” sloganını kullanan Demokratik Sağlık-Sen, adından da anlaşılabileceği üzere demokratik değerleri özümseyen ve savunan bir sendikadır. Bu doğrultuda sendikanın kurumsal şemasında yönetim kurulunun yanı sıra denetleme kurulu ve genel disiplin kurulu bulunur.

Demokratik Sağlık-Sen Ne İş Yapar?

Demokratik Sağlık-Sen tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen bazı çalışmalar şunlardır:

Demokratik Sağlık-Sen Üyelik

Demokratik Sağlık-Sen üyeliği için sendikanın internet sitesinden temin edilen üyelik formunun doldurulması ve sendikanın herhangi bir temsilcisine teslim edilmesi gerekir.

Kamu görevlileri için bütün sendikalara üyelik aynı formun doldurulması ve sendikaya teslim edilmesi yoluyla gerçekleşir. Ancak sendikalar kendi sitelerine ekledikleri formda, kendileriyle ilgili bölümleri doldurmayı ve böylece üyelik başvurusu yapan kişinin işini kolaylaştırmayı tercih eder. Bu nedenle sendikaların internet sitelerinden temin edilen formlarda hizmet kolu, sendika adı, sendika adresi, dosya numarası gibi bölümler önceden doldurulmuştur.

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan Kimdir?

1974 yılında Aydın’da dünyaya gelen Togan Demircan, ilk ve orta öğrenimini Aydın’da tamamlar. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri üzerine tamamlayan Demircan’ın mesleki yaşamı, 2001 yılında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlar.

Mesleki yaşamını sürdürürken bir diğer yandan sivil toplum faaliyetlerine aktif katılım gösteren Togan Demircan, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun kurucu üyeliğini ve yönetim kurulu üyeliğini yapar. Demircan’ın sendikal anlamdaki ilk önemli vazifesi, 2011 yılında kurucusu olduğu Demokratik Sağlık-Sen’in ilk genel sekreteri olarak seçilmesiyle başlar.

İki yıl genel sekreterlik görevini yürüten Demircan, 2013 yılında yapılan genel kurulda sendikanın genel başkanlığına seçilir. 2015 ve 2019 yıllarında yapılan genel kurullarda genel başkanlık görevine tekrar seçilen Demircan, 2013 yılından beri bu görevi sürdürür. Togan Demircan, aynı zamanda Eylül 2021’den beri Tüm Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı olarak görev yapar.

Tüm Memur-Sen Konfederasyonu

2013 yılında kurulan Tüm Memur-Sen’in genel merkezi Ankara’dadır. Konfederasyonun kuruluşuna şu sendikalar öncülük etmiştir:

Bu sendikaların tamamı aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürür. Fakat Tüm Memur-Sen Konfederasyonu içindeki en aktif sendika, sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda çalışan memurların üye olabileceği Demokratik Sağlık-Sen’dir.

Son dakika personel sağlık ve gündem haberlerini Sağlık Ağı ile takip edin.

Exit mobile version