Bitlis Eren Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin b) fıkrası gereğince “yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans/Ön Lisans/Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar :

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek (Asil listeye giren adayların atama için bu belgeleri ibraz edecekleri zaman belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmamış olması gerekir).
2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Başvuru Tarihi : 13.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 27.12.2021

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1-Fotoğraflı başvuru formu (https://www.beu.edu.tr/birimicerik.aspx?id=8&icid=2168 )
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
3-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
4-Diploma veya Mezuniyet Belgesin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınabilir).
5-2020 yılı KPSS sınav sonuç belgesi (Barkod sorgulaması yapılacaktır).
6-Başvurulan unvanda isteniyorsa iş tecrübesini gösterir onaylı belge.
7-Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (e-Devletten temin edilebilir.)
8-Askerlik Durum Belgesi(e-Devletten temin edilebilir.)
9-Onaylı Hizmet Belgesi.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

NOT: Atamaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya esas olmak üzere tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu istenecektir.

Exit mobile version