2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı Resmi Gazete’de

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama- yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A- GENEL ESASLAR

B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

C- KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR

D- ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

  1. Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
  2. Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)
  3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.
  4. Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
  5. Mal bildirim
  6. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin edemeyenler, bu belge yerine e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri “Hitap Hizmet Dökümü” belgesi).
  7. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim )

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No: 9 06800 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00

DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.

2022 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ

SIRA TARİH AÇIKLAMA
 

1

18 Kasım 2022 Cuma – 23 Kasım 2022 Çarşamba Saat 18.00’e kadar  

PBS üzerinden başvuruların yapılması

 

2

 

8 Aralık 2022 Perşembe

Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
 

3

8 Aralık 2022 Perşembe – 9 Aralık 2022 Cuma Saat 18.00’e kadar İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması
4 14 Aralık 2022 Çarşamba İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
 

5

15 ARALIK 2022 PERŞEMBE KURA TARİHİ Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
 

 

 

 

6

 

 

 

30 Aralık 2022 Cuma

saat 18.00

Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları

sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

Exit mobile version