Menderes Özer

3600 Ek Göstergenin Memura Getirisi Ne Olacak?

featured

Uzun Zamandır Gündemimizi Meşgul Eden 3600 Ek Göstergenin 5510 Ve 5434 Sayılı Kanuna Göre Memura Getirisi Ne Olacak

Bilindiği Üzere 01.10.2008 Tarihinde 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girmişti.

Çalışanlar İçin Bir Milat Olan Bu Kanun  Memurları Da İkiye Böldü. 2008 Öncesi Ve 2008 Sonrası

2008 Öncesi Memuralar Emekliye Esas Aylıklarındaki Tazminat Oranları, Kazanılmış Hak Aylıklarındaki Ek Göstergelerine Göre, Mülga 5434 S.K 71 Maddesinde Belirtilen Oranlara Göre Belirleniyordu.

2008 Sonrası Memurlarda İse Bu Tamamden Değiştirildi Ve Kazanılmış Hak Aylıklarında Uygulanan   Bakanlar Kurulunun 2006/10344 Sayılı Kararına Göre Belirlenen Oranlara Göre Uygulanmaktadır.

Aylık Bağlama Oranı

2008 Öncesi Memurlar Da Emekli Bağlanma Oranı 50+ Kıdem Oranına Göre Belirlenmekte İken

2008 Sonrası Memurlar Da Emekli Bağlanma Oranı 5510 S.K 29 Maddesinde Göre Her 360 Gün İçin  2 Pun Olmak Üzere Toplam Yıl İle Çarpımı Sonucu Bulancak Rakam.

Emekli Aylığının Tespiti

2008 Öncesi Memurlarda Emekliliğe Emekli Aylığı : En Son Ay Ki Kazanılmış Emekliliğe Esas Hak Aylığının Emekli Aylığı Bağlama Oranı İle Çarpımı Sonucu Buluncak Tutar Ve Eklencek Ek Aylık Tutarlarının Toplamı Kadar  Emekli Aylığı Bağlanırken

2008 Sonrası Memurlarda İse Önce Ortalama Aylık Kazan Belirleniyor Bu Da (Sigortalının İlk Sigortalı Olduğu Tarihten İtibaren Emekli Olduğu Tarihe Kadarki Tüm Pirime Esas  Kazançlarının Her Yıl Yayınlanan Ve O Yıllara Ait Tüik Güncelleme Katsayı İle Güncellendikten Sonra Toplam Pirim Hizmet Gününe Bölünmesi Sonucu Bulunacak Tutarın Otuz Katıdır).

Bulunan Aylık Ortalama Kazancın Her 360 Gün İçin 2 İle Çarpımı Sonucu Bulunancak Oran İle Çarpılması Sonucu Bulunacak Tutar Emekli Aylığı Olarak Bağlanmaktadır.

Kıdem Tazminatı

2008 Öncesi Memurlarda  Kıdem Tazminatının Tesbitinde  Kazanılmış Emekliliğe Esas Hak Aylığının Kıdem Yılı İle Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutardır.

2008 Sonrası Memurlarda İse Bu Durum Bulunan Aylık Ortalama Kazancın Her Çalışma Yılı Bir Aylık Olmak Üzere Bulunacak Tutarda Toptan Ödeme Yapılır.

3600 Ek Gösterge

2008 Öncesi Memurlarda 3600 Ekgösterge Emekli Aylığı Bağlama Ve Kıdem Tazminatı Hesabında  Çok Büyük Öneme Sahip Bir Konu İken 2008 Sonrası Memurlar İçi Aynı Durumu Söylemek İmkansız

Yukarıda Açıkladığımız Üzere 2008 Öncesi Memurlarda  Emekli Aylığı Bağlamada Mülga 5434 S.K 71 Maddesine Göre Belirlenen Oranlar Ekgöstergeye Göre Belirlenmektedir

3600 Ün Altında Bir Ek Göstergeye Sahip Memurların  Kazanılmış Enekliliğe Esas Hak Aylıklarındaki Tazminat Oranı %85 İken 3600 Ve Üzeri  4800  Ün Altı Ek Göstergelerde İse %145 Dir

2008 Öncesi 25. Yıl Çalışma Hayatı Olan Ve 1. Derecenin 4. Kademesinde Bulunan 3000 Ek Göstergeli Lisan Mezunu Bir Memurun Emekli Aylığı Ve İkramiyesi Aşağıdaki Gibidir.

Sgk Pek Aylık Bağlama Oranı Bağlanan Aylık Ek Aylık Toplam Bağlanacak Aylık İkramiye
6.763,62 75,00 5.072,72 202,91 5.275,63 169.090,58

 

Aynı Şartlada 3600 Ek Göstegeli Bir Memrun Durumu İse

Sgk Pek Aylık Bağlama Oranı Bağlanan Aylık Ek Aylık Toplam Bağlanacak Aylık İkramiye
8.246,93 75,00 6.185,20 247,41 6.432,60 206.173,17

 

Ardaki Fark

Sgk Pek Aylık Bağlama Oranı Bağlanan Aylık Ek Aylık Toplam Bağlanacak Aylık İkramiye
1.483,31 75,00 1.112,48 44,49 1.156,97 37082,59

 

2008 Sonrası Memurlar İçin Bu Durum 25. Yıl Çalışma Hayatı Olan Ve 1. Derecenin 4. Kademesinde Bulunan 3000 Ek Göstergeli Lisan Mezunu Bir Memurun Emekli Aylığı Ve İkramiyesi Aşağıdaki Gibidir.

Sgk Ortalama Kazanç Aylık Bağlama Oranı Bağlanan Aylık Toplam Bağlanacak Aylık İkramiye
7.032,03 50,00 3.516,02 3.516,02 175.800,77

 

3600 Ek Gösterge Verildiğinde

Sgk Ortalama Kazanç Aylık Bağlama Oranı Bağlanan Aylık Toplam Bağlanacak Aylık İkramiye
7.173,30 50,00 3.586,65 3.586,65 179.332,44

 

Aradaki Fark

Sgk Ortalama Kazanç Aylık Bağlama Oranı Bağlanan Aylık Toplam Bağlanacak Aylık İkramiye
141,27 50,00 70,63 70,63 3.531,67

 

Olarak Hesaplanmıştır.

Ayrıca 2008 Öncesi Memurlarda Alt Sınır Aylığı 4.289,41 Tl İken  2008 Sonrası Memurlarda Alt Sınır 2500 Tl Dir.

2008 Öncesi Ve 2008 Memurlar Arasındaki Farklardan En Önemlisi İse Aylık Bağlanma Oranı Ve 2008 Sonrasına Uygulanan  Alt Sınır Aylığı Oranıdır.

Bu Konu Belki Şuan Değil Ama İlerleyen Zamanlarda Memurların En Büyük Sorunu Olarak Karşımıza Çıkacaktır.

Umarım Bu Konuda 3600 Meselesi Gibi Sürümcemede Kalmdan Çözülür Aksi Halde Şuan Ki Birçok Memur Çok Komik Emekli Aylığı Bağlancaktır.  Bunların Örneklerini Malülen Emekliliğe Ayrılan 2008 Sonrası Bazı Arkdaşlarda Görmeye Başladık Bu Gittikçe Daha Büyük Bir Porblem Olarka Karşımıza Çıkacaktır.

Menderes Özer
Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı

3600 Ek Göstergenin Memura Getirisi Ne Olacak?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir