Eylül Urhan

Kadına Yönelik Ataerkil Çiçek

featured

Cinsiyetimiz; kendine yüklenen sorumlulukları, rolleri, nasıl davranması gerektiğini ya da nasıl davranmaması gerektiğini doğduğu toplumdan öğrenir. Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve erkeklere toplum tarafından yüklenen farklı rol, sorumluluk ve görevlerdir. Toplumsal cinsiyet rolleri ise, kadın ve erkeğe yüklenen farklı duygu, düşünce ve davranış kalıplarını ifade eder. Toplumun gelişmişlik düzeyi ile birlikte bu roller değişebilir yani kırsal kesimde kadınlar için geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri egemenken, şehirlerde bu roller esneyebilir ve eşitlenebilir.

Bütün toplumlarda var olan bu roller doğuştan geldikleri düşüncesi ile değişmez oldukları varsayılır, bu rollerden kaynaklanacak eşitsizlikler de sorgulanmadan kabul edilir. Böylece bir cinsiyet diğeri üzerinde baskınlık kurmada, şiddet uygulamada sözde hak kazanmış olur.

Kadına yönelik şiddet bize fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik olarak zarar verebilecek ya da zarar veren her türlü eylemdir. Yapmak istemediğimiz bir şeyi yapmaya zorlanmamız, tehdit edilmemiz, bir yere kapatılmamız da şiddettir ve bunlar kadın olduğumuz için başımıza gelir.

Şiddet olgusu potansiyel de olsa, gerçek de olsa bireyin yaşam kalitesini etkiler ve her toplumda mücadele edilmesi gereken konuların başında yer almaktadır. Şiddetin yoğun olarak uygulandığı kesim de kadınlardır.

Kadınlarla ilgili şeylerin ‘pasif’ ve ‘edilgen’ sayıldığı ataerkil toplumlarda konuşurken seçtiğimiz dilin bile cinsiyetçi ifadelerden uzak olması gerekir. Bu size ‘çok minik’ bir detay gibi gelse de bu ayrımcı dile karşı farkındalığımızı arttırmamız gerekir. Bir nevi kelebek etkisi yani.

Kadına Yönelik Ataerkil Çiçek

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 Yorum

  1. 3 hafta önce

    Hocam diline sağlık bir kadın ın toplum içindeki yeri bu kadar güzel anlatılamaz,yüreğine sağlık başarının devamını dilerim…

    Cevapla