Erman Açıkgöz

Yüzde 2 Sorunu ve Sendikal Birleşme

Yüzde 2 Sorunu ve Sendikal Birleşme

Kamu Çalışanları Sendikalarının %2 ile Mücadelesi

Türkiye’de haklarınızı savunmak ve çalışma koşullarınızı iyileştirmek için mücadele eden bir kamu çalışanı mısınız? Sesinizin duyulmadığını, haklarınızı alma çabalarınızın yasal ve bürokratik engellerle sekteye uğradığını mı düşünüyorsunuz? Eğer öyleyse, yalnız değilsin. Sendikal mücadele tamda bunun için gerekli. Tüm sesi duyulmayanları birleştirmek ve birlikte mücadeleyi örmek için.

Ancak uzun süredir emek mücadelesi veren biri olarak, Türkiye’de kamu çalışanları sendikaları örgütlemenin ne kadar zor olabileceğini ilk elden gördüm. Bu günlerde karşılaştığımız en büyük engellerden biri, kamu çalışanları sendikalarına dayatılan %2 barajıdır. Türkiye’de kamu çalışanı sendikalarına uygulanan %2 barajı, uzun süredir tartışmalı bir konu olup, birçok emekçinin kendi çıkarlarını etkili bir şekilde temsil edebilecek sendikalara katılmasını veya sendika kurmasını engellemektedir. Birçok sendika, üyelerini etkili bir şekilde temsil etmelerini zorlaştırabilen bu eşiğe ulaşmak için mücadele ediyor. Bu eşik, çalışanların taleplerini dillendiren gerçek sendikaların yok olmasını kolaylaştırırken, iktidarın kendi eliyle büyüttüğü yandaş sarı sendikaların daha da güçlenmesini sağlıyor. Bu eşik, gerçek kamu çalışanı sendikalarının güç kazanmasını zorlaştırmış ve kamu emekçileri için temsil eksikliğine yol açmıştır. Ancak bu eşiği aşmak ve kamu çalışanlarının toplu sözleşme masasında söz sahibi olmalarını sağlamak için atılabilecek adımlar var…

Sendikal Birleşmeler

Bu engeli aşmanın en hızlı yolu sendika birleşmeleridir. Ancak sendika birleşmeleri makam kaygısı taşıyan sendika yöneticilerine bırakılmamalıdır. Bunun yerine kamu çalışanları bireysel sorumluluk almalı ve doğru sendikayı kendileri seçmelidir. Yöneticilerden ziyade üyelerin birleşmesi %2 barajını aşmanın anahtarıdır. Sendikalar, kendi güçlerini korumakla daha fazla ilgilenebilecek yöneticiler tarafından değil, üyeleri tarafından birleşmelere yönlendirilmelidir. Bunu yaparak, çıkarlarının etkili bir şekilde temsil edilmesini sağlayabilirler. Kamu çalışanları, sendikaların geçmiş performansına, bir konfederasyona üyeliğine ve muhalif siyasete olan bağlılığına dayanarak doğru sendikayı seçme konusunda bireysel sorumluluk almalıdır. Siyasi parti yanlısı sendikalardan kaçınılmalıdır çünkü onlar emekçilerin haklarını savunmaktan çok siyasi manevralarla ilgilenmektedir. Siyasi ağalıkları istediğinde eylemsizlik kararı bile alabilmektedirler.

Birleşmeye Uygun Sendikanın Nitelikleri

Peki, birleşmeye uygun sendikanın özellikleri ne olmalıdır? Her şeyden önce, sendikaya önemli kaynak ve destek sağlayabilecek, toplu sözleşme masasında söz sahibi olabilecek etkili bir konfederasyona bağlı olmalıdır. Ayrıca, bu sendika başka bir sendikayı bölen bir sendika olmamalıdır, çünkü belli menfaatler için bir kuruluşu bölen sendikaların bu zor şartlarda birleştirici tavır sergilemesini bekleyemeyiz.

Belki de en önemlisi, bu sendika net bir muhalefet duruşuna sahip olmalı ve her koşulda kamu çalışanlarının hak ve çıkarlarını savunma taahhüdünde bulunabilmelidir. Bu, sendikanın demokratik bir tüzüğünün olması ve karar alma süreçlerinde şeffaf olması ile mümkündür. Her koşul da dedim, çünkü bu ülkede siyasi yandaşlığını kanıtlamak için belirli dönemlerde eylemsizlik kararı alan sendikalar gördük. Sendika siyasi olarak bağlı olmamalıdır. Sendikalar siyasi partilerin değil, üyelerinin çıkarlarını temsil etmelidir. Ayrıca bir meslek grubunu önceleyen anlayışla kurulmuş olmamalıdır. Faaliyet gösterilen iş kolunda tüm meslek gruplarını temsil etme gayretinde olmayan bir sendika; mücadeleyi birleştirici değil, ancak bölen olarak ifade edilebilir.

Kamu çalışanları bu özelliklere öncelik vererek, sendikalarının çıkarlarını en iyi şekilde temsil edecek donanıma sahip olmasını sağlayabilir ve %2 barajının getirdiği engelleri aşabilir.

Sendikal Örgütlenmenin Kamu Çalışanları Açısından Önemi

Kamu çalışanları için sendikal örgütlenme olmazsa olmazdır. Çıkarlarının etkin bir şekilde temsil edilmesini ve karar alma sürecinde söz sahibi olmalarını sağlar. Sendikalar ayrıca kamu çalışanlarına ihtiyaç anında paha biçilemez bir dayanışma ve destek sağlayabilir. Bu nedenle, eğer sarı sendikalardan birinin üyesiyseniz veya %2’nin altında kalan sendikalardan birinde mücadele etmeye çalışıyorsanız karar verme sürecine dâhil olmanızı ve sendika birleşmesi konusunda demokratik ve ilkeli bir yaklaşımda ısrar etmenizi tavsiye ederim. Bunu yaparak, tüm kamu emekçilerinin çıkarlarını gerçekten temsil eden daha güçlü, daha etkili bir sendikanın yaratılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Sonuç olarak, %2 barajı Türkiye’deki kamu çalışanı sendikaları için önemli bir engeldir. Ancak kamu çalışanları doğru sendikayı seçerek ve birleşmeyi düşünerek bu engeli aşabilir ve çıkarlarının etkin bir şekilde temsil edilmesini sağlayabilir. Sendikalar konfederasyona bağlı olmalı, başka bir birliği bölen bir birlik olmamalı, siyaseten bağlı olmamalı, net bir muhalefet duruşuna sahip olmalı ve demokratik tüzüklere sahip olmalıdır. Kamu çalışanları etkin bir şekilde örgütlenerek seslerinin duyulmasını ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabilir.

Bugün Harekete Geçin

Türkiye’de bir kamu çalışanıysanız artık harekete geçme ve haklarınızı arama zamanı. Çıkarlarınızı savunmaya ve %2 barajının getirdiği engelleri aşmaya kendini adamış bir sendikaya, Birleşik Kamu İş’e bağlı sendikalara üye olarak, çalışma koşullarınızı iyileştirebilir ve Türkiye’de emeğin geleceğini şekillendirmeye yardımcı olabilirsiniz.

Personel Sağlık Ağı

Yüzde 2 Sorunu ve Sendikal Birleşme

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir