Sağlık Bakanlığı Haberleri

Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı İkinci Altı Aya Ait Sertifikalı Eğitim Ücretleri Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı İkinci Altı Aya Ait Sertifikalı Eğitim Ücretleri yayımlandı.

Konuya ilişkin yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık alanında Bakanlığımızca tescil edilecek sertifikalar ile bu sertifikaların verildiği eğitim
programlarına ilişkin usul ve esaslar 04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin 9’uncu maddesi 1. fıkrasında “Eğitim programları için kişi başına ödenecek
eğitim ücreti, konusuna göre ilgili birimlerce belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.” hükmü ile ”Kişi başına eğitim ücreti, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci
maddesine göre doçentler için öngörülmüş ek ders ücreti göstergesinin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanan tutarın, eğitim programının Bakanlıkça belirlenmiş olan toplam ders saati sayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Ortaya çıkan meblağ, o eğitim için kişi başı tavan ücreti olarak alınır ve kişi başına alınacak eğitim ücreti tavan eğitim ücretini aşamaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereği Bakanlığımızca
onaylanan sertifikalı eğitim programlarının ek listede yer alan 2023 yılı ikinci altı ayı için hesaplanan kişi başı tavan ücretlerinin 01.07.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe konulması hususunda;
Tensiplerini arz ederim.”

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Ücretleri 2023

SIRA NO SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ADI DERS SAATİ KİŞİ BAŞI BELİRLENEN TAVAN ÜCRET

(Türk Lirası) (1 Temmuz-31 Aralık 2023)

1 Çocuk Acil Bakım Hemşireliği 200  25.489,800
2 Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri 250  31.862,250
3 Palyatif Bakım Hemşireliği 115  14.656,635
4 Nütrisyon Hemşireliği 160  20.391,840
5 Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği 160  20.391,840
6 Yoğun Bakım Hemşireliği 240  30.587,760
7 Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği 200  25.489,800
8 Acil Bakım Hemşireliği 240  30.587,760
9 Onkoloji Hemşireliği 120  15.293,880
10 Diyabet Eğitim Hemşireliği 160  20.391,840
11 Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği 240  30.587,760
12 Yenidoğan Yoğunbakım Hemşireliği 186  23.705,514
13 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği 154  19.627,146
14 Ameliyathane Hemşireliği 176  22.431,024
15 Hekimler İçin Hemodiyaliz 704  89.724,096
16 Uzman Hekimler İçin Hemodiyaliz 480  61.175,520
17 DDS (Dekontaminasyon Dezenfeksiyon Sterilizasyon) 80  10.195,920
18 Sülük Uygulaması 60  7.646,940
19 Akupunktur (Hekim) 535  68.185,215
20 Akupunktur (Diş Hekimi) 413  52.636,437
21 Apiterapi 80  10.195,920
22 Proloterapi 120  15.293,880
23 Larva Uygulaması 60  7.646,940
24 Osteopati 1.000  127.449,000
25 Refleksoloji 64  8.156,736
26 Kupa Uygulaması 40  5.097,960
27 Fitoterapi (Hekim) 280  35.685,720
Fitoterapi (Diş Hekimi) 215  27.401,535
28 Klasik Homeopati (Hekim) 350  44.607,150
Klasik Homeopati (Diş Hekimi) 350  44.607,150
Klasik Homeopati (Eczacı) 210  26.764,290
Klinik Homeopati (Hekim) 350  44.607,150
Klinik Homeopati (Diş Hekimi) 350  44.607,150
29 Ozon Uygulaması (Hekim) 120  15.293,880
Ozon Uygulaması (Diş Hekimi) 60  7.646,940
30 Mezoterapi (Hekim) 128  16.313,472
Mezoterapi (Diş Hekimi) 50  6.372,450
SIRA NO SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ADI DERS SAATİ KİŞİ BAŞI BELİRLENEN TAVAN ÜCRET

(Türk Lirası) (1 Temmuz-31 Aralık 2023)

31 Hipnoz Uygulaması 200  25.489,800
Hipnoz Uygulaması (Diş Hekimi) 160  20.391,840
Hipnoz Uygulaması (Klinik Psikolog) 160  20.391,840
32 Müzikterapi (Sağlık Meslek Mensupları) 205  26.127,045
Müzikterapi (Müzik Meslek Mensupları) 185  23.578,065
Müzikterapi (Hem Sağlık Hem Müzik Meslek Mensupları) 160  20.391,840
33 Öfke Yönetimi Uygulayıcısı 90  11.470,410
34 Çocukla Adli Görüşmeci 256  32.626,944
35 Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları 480  61.175,520
36 Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Eğiticileri 40  5.097,960
37 Aile Hekimliğine Uyum 1. Aşama 40  5.097,960
38 Terapötik Aferez 240  30.587,760
39 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji, Erişkin Hematoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Hekim) 320  40.783,680
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Diğer Dal Uzmanları Hekim) 480  61.175,520
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon (Tıbbı Kan Bağış Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) 160  20.391,840
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Transfüzyon Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) 480  61.175,520
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Bölge Kan Merkezi Sorumlusu Olarak Çalışacak Pratisyen Hekim) 800  101.959,200
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet Birimlerinde Çalışacak Laboratuvar Personeli) 320  40.783,680
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet Birimlerinde Flebotomist Olarak Çalışacak Personel) 160  20.391,840
SIRA NO SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ADI DERS SAATİ KİŞİ BAŞI BELİRLENEN TAVAN ÜCRET

(Türk Lirası) (1 Temmuz-31 Aralık 2023)

40 Yerinde Değerlendirme Yapacak Verimlilik Gözlemcisi 48  6.117,552
41 Klinik Kodlama Değerlendirme 80  10.195,920
42 Çok Önemli Kişilerin Tıbbi KBRN Savunması 56  7.137,144
43 Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Eğiticisi 40  5.097,960
44 Temel Tıbbi KBRN 40  5.097,960
45 Gemiadamı Sağlık Eğiticisi Eğitimi 18  2.294,082
46 Organ ve Doku Nakil Koordinatörü 280  35.685,720
47 Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendiricisi 71  9.048,879
48 Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Klinik Kodlayıcı 40  5.097,960
49 Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları 960  122.351,040
50 Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları 960  122.351,040
51 Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları Tazeleme Eğitimi 320  40.783,680
52 Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları Tazeleme Eğitimi 320  40.783,680
53 Türkiye Saha Epidemiyolojisi 2.580  328.818,420
54 Halk Sağlığı Hizmet Birimleri İzleme ve Değerlendirme Personeli 40  5.097,960
55 Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar 40  5.097,960
56 Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Sorumlu Müdür 40  5.097,960
57 Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli (Diğer Sağlık Personeli) 32  4.078,368
58 Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli (Hekim) 35 4.460,715
59 Yenidoğan Canlandırma/Neonatal Resusitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı 24  3.058,776
SIRA NO SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ADI DERS SAATİ KİŞİ BAŞI BELİRLENEN TAVAN ÜCRET

(Türk Lirası) (1 Temmuz-31 Aralık 2023)

60 Kanser Kayıt Elemanı 80 10.195,92
61 Aile Hekimlerine Verem Savaşı Eğitimi Verecek Eğitici Eğitimi 24 3.058,776
62 Hekimlere Yönelik Verem Savaşı 48 6117,552
63 Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personel 960 122.351,04

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu