Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi, Komisyonda

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, sağlık alanında düzenlemelerin yer aldığı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon başkanlığını, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ yapıyor.

Toplantının başında usule ilişkin söz alan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, teklifte yer alan birtakım maddelerin, Anayasa’ya aykırı olduğu görüşünü savundu.

Ekseriyetle meslekten men yaptırımını öngören 36. maddenin, suçların yasallığı ilkesine aykırılık taşıdığını ve yaptırımı uygulayacak kurum açısından da ciddi sorunlar yarattığını ifade eden Kaboğlu, “Ayrıca bir yetki kargaşası bulunmaktadır. Böyle bir yetki, yargı dışında bir birime verilecekse bu konuda uzman olan Türk Tabipleri Birliğine verilmelidir.” şeklinde konuştu.

Bazı CHP ve HDP’li milletvekilleri de düzenlemedeki bazı maddelerin anayasaya aykırı olması sebebiyle kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğini ifade etti.

“3, 6, 27. ve 36. maddeleri kanun teklifimizden çıkarıyoruz”

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Türkiye’de 20 senelik AK Parti iktidarları döneminde pek çok sessiz devrim gerçekleşmesine rağmen başta sağlık sisteminde yaşanan dönüşümün, en başarılı alanlardan biri olarak gösterildiğine dikkat çekti.

Ağız ve diş hastalıklarının, dünya çapında en fazla görülen sağlık sorunlarından olduğunu, ülkemizde de diş hekimlerine gitme sıklığının az olmasının, ağız ve diş sağlığı sorunlarında tedavinin, genellikle hastalığın çok ilerlediği bir dönemde gerçekleşmesine yol açtığını söyleyen Düzgün, tedavideki olası gecikmelerin ağız ve diş sağlığı ile birlikte genel sağlığa zarar verdiğini, sağlığa ayrılan bütçeyi de arttırdığını ifade etti.

Düzgün, dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusun gitgide yaşlanmasının, önümüzdeki yıllarda sağlık hizmetleri sunumunda yaşlı sağlığı konusunu, maliyet ve hizmet sunumu bakımından ilk sıralara getirmesinin beklendiğine vurgu yaptı.

Düzenlemeyle birlikte, ekseriyetle yaşlı sağlığı merkezi ve ağız diş sağlığı merkeziyle ilgili teklifler getirdiklerini aktaran Düzgün, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin feshine ilişkin usul ve esaslar, bu kanun teklifinde düzenlenmek istenmektedir. Ayrıca uygulamalarda karşılaşılan sorunların giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bazı düzenlemeler de var. Hekimler ile diğer sağlık meslek mensuplarınca yapılan uygulamalar sebebiyle yargı kararına istinaden idarece ödenen tazminatın devlet üzerinde kalmayarak sigorta şirketleri tarafından karşılanmasını teklif ediyoruz.”

AK Parti’li Düzgün, diş hekimlerinin serbest meslek erbabının yanında çalışabilmesi konusundaki düzenlemeler içeren 3. madde; ebelerin görev ve tanımları ile eğitim düzeyleriyle ilgili düzenlemeler içeren 6. madde; ilgili kamu ve sözleşmeli personelin yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesine yönelik düzenlemeler içeren 27. madde ile meslekten men cezasıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı 36. maddenin daha detaylı çalışılması gerekçesiyle kanun teklifinden çıkarılması için önerge sunacaklarını belirtti.

Düzgün, “3, 6, 27. ve 36. maddeleri kanun teklifimizden çıkarıyoruz. Teklif, her bir maddesi üzerinde çalışılarak verildi. Anayasa’ya aykırı olmamasına rağmen biz 4 maddeyi çıkardık, diğer 32 maddeyi burada tartışacağız.” ifadesini kullandı.

Kasap:  36. madde kanun teklifinden çıkarıldı

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap da hekimlerin meslekten geçici olarak men edilmesini gerektirecek durumları düzenleyen kanun teklifinin geri çekildiğini açıkladı. Kasap, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, hastada komplikasyon geliştiğinde hekimi meslekten men eden ve hekimleri işini yapamaz hale getiren 36. maddenin kanun teklifinden çıkarıldığını belirtti.

Exit mobile version