Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne 6 Öğretim Üyesi Alınacak

(ilan.gov.tr) ​​Basın İlan Kurumu’nun duyuru internet sitesinde yapılan duyuruya göre Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile sözleşmeli olarak Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlanın Detayı;

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin internet sitesinde yayınlanan duyuruda;

“4857 sayılı İş Kanununun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri ile personel haklarına ilişkin ücret ve Öğretim Üyelerinin Yükseltilmesi ve Atanması Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine atanacaktır. Memurların Kanunun 48 inci maddesindeki şartlar ile Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları ve şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Aşağıda belirtilen gerekli belgelerle birlikte ilanda belirtilen adreslere posta ile gönderilir. Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş (onbeş) dakikadır.”

İlan No Birimi Bölüm/Anabilim Dalı/Program Kadro Unvanı Adedi Özel Şartlar
2022/51 Eczacılık Farmasötik Mikrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (*) 1 Mikrobiyoloji alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)
Fakültesi (İngilizce)
2022/52 Eczacılık Farmasötik Toksikoloji Doktor Öğretim 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olup doktora eğitimini tamamlamış olmak.
Fakültesi Üyesi veya Doçent veya Profesör
2022/53 Eczacılık Farmasötik Toksikoloji Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (*) 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak Toksikoloji alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)
Fakültesi (İngilizce)
2022/54 Eczacılık Farmasötik Kimya Doktor Öğretim 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olup alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak.
Fakültesi Üyesi veya Doçent veya Profesör
2022/55 Eczacılık Farmasötik Kimya (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (*) 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olup alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)
Fakültesi
2022/56 Eczacılık Farmakognozi (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör (*) Eczacılık Fakültesi mezunu olup alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)
Fakültesi
2022/57 Diş Hekimliği Periodontoloji Profesör 1 Doktorasını veya Uzmanlığını Periodontoloji alanından almış olup, Biyomateryaller ve Lazer Doppler Flowmetri alanında çalışmaları olmak.
Fakültesi

 

Profesör, Ortak Ve Doktor Akademik Personel İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvurduğu Okulu bilgilendiren dilekçe
 2. YÖK Formatında CV. Yayınların listesi ekte bulunabilir.
 3. Lisans, yüksek lisans uzmanlık/doktora mezuniyet belgesinin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü kopyası veya e-Devlet üzerinden QR kodlu mezuniyet belgesi
 4. Öğretim Üyesi kadrosuna katılmak için başvuranlardan; yurt dışında lisans veya lisansüstü eğitimini tamamlamış öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgesinin ıslak, mühürlü ve imzalı aslı,
 5. 1 (bir) adet basılı dosya ve 6- (altı) adet yayın ve bilimsel çalışma içeren USB flash bellek.
 6. 1 (bir) Yardımcı doçentlik pozisyonuna başvurmayı düşünen adayların araştırma çalışmalarını ve yayınlarını içeren çıktı dosyası ve onunla birlikte dört (dört) adet USB flash sürücü.
 7. 1. (bir) yazdırılabilir dosya ve öğretim üyesi kadrosu için başvuranlardan araştırma çalışmaları ve yayınlardan oluşan 4 (dört) USB flash sürücü
 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 9. Son altı ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf
 10. İkamet ve Adres Belgesi (Kabul edilen QR kod kullanılarak e-Devlet Çıktısı)
 11. Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığına dair belge (e-Devlet çıktıları doğrudan “Resmi Kurum”a gönderilmelidir).
 12. Herhangi bir kamu hizmeti kurumunda veya bir kamu hizmeti kurumunda istihdam edildikleri kurumdan (işe girip ayrılanlar dahil) istenmesi gereken onaylı hizmet belgeleri
 13. (*) İngilizce Bölümü Öğretim Üyesi, Doçent ve Dr. Öğretim Elemanı Kadrolu olmak için başvuranların Yükseköğretim Kurulunca onaylanan merkezi yabancı dil sınavının çıktısı veya sınav sonuç belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınana eşdeğerdir,

İlan Bilgileri

Başvuru Ekranı

Exit mobile version