featured

Kiracılar Dikkat! Fazla Ödenen Kirada İade Talep Edilebilecek

Yargıtay’ın 2021’de verdiği bir kararına atıf yapılarak, konut kiraları için getirilen yüzde 25’lik artış sınırlamasını aşan miktarda ödeme yapan kiracıların yaptıkları fazla ödemelerin iadesini talep edebilecekleri yönündeki ifadeleri değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, bu emsal niteliğindeki kararın esasen kiracıların lehine olduğunu aktardı.

Umut Yeniocak, Yargıtay kararının, kiracısı tacir olan bir iş yeri kirasıyla ilgili olduğunu ve kiracının kirasını yatırırken dava hakkını saklı tutarak ödeme yaptığını belirterek, kararda, ‘7161 sayılı kanunun 59. maddesi ile 6217 sayılı kanunun geçici 2. maddesinde, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hükmün, akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde de uygulanacağı açıkça belirtilmiş olup, kanunun yayın tarihinden itibaren derhal uygulanması gerekeceğinden, bu itibarla, ilk derece mahkemesince kira bedelinin tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınarak belirlenen kira bedeli üzerinden, davacının istirdadını istediği alacağın hesaplanarak karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır’ şeklinde belirtildiğini ifade etti.

Yeniocak, Yargıtay Başkanlığı yaptığı açıklamada her ne kadar bu kararın yüzde 25’lik artış kararıyla ilgili olmadığını aktarmış olsa da hukuksal olarak değerlendirildiğinde basitce bağlantı kurulduğuna işaret etti. Yeniocak’a göre, sözedilen kararda Yargıtay; 2019’da getirilen TÜFE sınırlamasının, mevcut sözleşmelere de an itibariyle uygulanması gerektiğini ve artış oranını aşan miktardaki kira tutarının iade talebinde bulunabileceğini belirtiyor. Yeniocak, bu açıdan bakıldığında kararın, yüzde 25’lik artış sınırlaması durumundan da emsal teşkil edebileceğini vurguladı.

Yeniocak, “Bu kararın özünde yatan sebep, kanunun emredici kuralına aykırı şekilde yapılan kira artış anlaşmasının Yargıtay tarafından geçerli olarak kabul edilmemesidir” dedi. Yeniocak, “Yüzde 25’lik artış sınırlamasının kiracı ile yapılan anlaşma sonucunda aşılması hâlinde, yapılan bu anlaşma da pekâlâ kamu düzenini ilgilendiren emredici bir kurala aykırılık sebebiyle geçersizdir (kesin hükümsüzdür)”

“Ancak özellikle konut kiracıları bakımından koruma amacıyla getirilmiş bir artış sınırlamasının uygulamasında kiracının fazladan ödediği paranın iadesini talep etmesi hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilemez. Aksi hâlde, artış sınırlamalarının anlamı kalmaz” şeklinde konuştu.

Kiracılar Dikkat! Fazla Ödenen Kirada İade Talep Edilebilecek

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir