Gündem

AB Destekli Mobil Sağlık Okuryazarlığı Uygulaması

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı proje birimi ekiplerince, 2019 yılından itibaren üzerinde çalışmalar yapılarak oluşturulan “MobiHealth” (mobil sağlık) uygulaması tanıtıldı. Proje hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, değişen dünya koşulları teknoloji okuryazarlığı ve gıda okuryazarlığı gibi sağlık okuryazarlığı kavramını da hayatın bir parçası haline geldiğini söyledi.

Mobil Sağlık Okuryazarlığı

Dr. Ağırtaş, “Sağlık okuryazarlığı basit tabirle; bir hastaya tıbbi bir bilgi vermek istendiğinde, bireyin bu bilgiyi anlayıp, yorumlaması ve buna uygun davranış göstermesi olarak tanımlanabilir. Son yıllarda sağlık hizmetlerinde nitelik ve nicelik yönünden görülen kalite artışının daha da anlamlı olabilmesi, sağlık hizmeti alanlar için sağlık okuryazarlığı seviyesinin daha da yükseltilmesini zorunlu kılmaktadır. Daha anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse bir hekimin hasta üzerinde göstereceği tedavi başarısı, hastanın hekim önerilerini ve tedavi süreçlerini anlaması, yorumlaması ve doğru uygulamasına da önemli ölçüde bağlıdır” dedi.

Yenilikçi Yaklaşımlar

Ağırtaş, “Türkiye ile birlikte Avusturya ve Portekiz’den toplam 6 kuruluşun bir araya geldiği bir stratejik ortaklık projesidir. AB Erasmus + Yetişkin Eğitiminde Stratejik Ortaklıklar programı çerçevesinde 82 bin 60 euro hibeyle desteklenmiş, bu çerçevede 3 ortak ülkenin Kırıkkale, Viyana ve Braga şehirlerinde sağlık okuryazarlığı seviye tespit çalışması yapılmıştır. Avrupa Birliği (AB) ölçekleri kullanılarak yapılan sağlık okuryazarlığı araştırmalarında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yeterli veya mükemmel düzeyde sağlık okuryazarlığına sahip olanların düzeyi yüzde 52 iken aynı ölçekler kullanılarak ülkemizde yapılan çalışma sonucunda bu oran yüzde 32 olarak belirlenmiştir. Müdürlüğümüz tarafından ilimizde yapılan anket çalışması sonucunda ise bu oran yüzde 29 ile Türkiye ortalamasının da altında çıkmıştır.

Türkçe ile birlikte İngilizce, Almanca ve Portekizce dillerinde hazırlanan Mobil Sağlık Okuryazarlığı Uygulaması teknolojinin sağladığı imkanlar sayesinde ilimiz ve ülkemiz ile birlikte tüm dünya halklarının kullanımına sunulacak bir mobil sağlık eğitimi platformu olarak bu alanda yapılan ilk çalışmadır. Uygulamanın tüm vatandaşlarımız tarafından aktif olarak kullanılması ile sağlık okuryazarlığı seviyesinin arttırılmasını temenni ediyor, uygulamanın ilimiz başta olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu